• 0123456789+
  • test@test-test.com
لا خلاف حول أهمية المساجد وعظم الأجر العائد على بانيها فردًا كان أو مؤسسة، فهى بيوت الله فى الأرض وفيها يُعبد، ويكفى من الأجر ما يعود على بانيها من ثواب بعدد ركوع الراكعين وسجود الساجدين